Spoločnosť REGINA IMPORT, s.r.o. ponúka pracovné príležitosti odhodlaným, schopným a motivovaným uchádzačom. Nehľadáme len ľudí s pracovnými a odbornými skúsenosťami, zaujímame sa aj o ľudí bez odbornej praxe a absolventov škôl. Zaujímame sa o ľudí, ktorí majú chuť niečo dokázať, stále sa učiť a posúvať sa ďalej. Zaujímame sa o ľudí, ktorí chcú prijímať zodpovednosť za svoju prácu. Ponúkame stabilitu, profesionálny a osobnostný rast, finančné ohodnotenie zodpovedajúce dosiahnutým výsledkom, všetko ale závisí výlučne od Vás, Vašich výsledkov, nasadenia a prístupu. Aj Vy sa môžete stať jedným z nás a svojou prácou prispievať k rozvíjaniu spoločnosti.

Naše aktuálne pracovné ponuky nájdete tu, na stráke www.profesia.sk

Oblasti, v ktorých sa môžete uplatniť:

  • Predaj a Obchod
  • Marketing a podpora predaja
  • Financie a fakturácia
  • Produkt, nákup a logistika
  • Sklad
  • PR, práca s verejnosťou
  • Komunikácia, recepcia
  • Ľudské zdroje
  • IT, technika

Ak máte jasnú predstavu o vašej kariére, kontaktujte prosím Mgr. Zuzanu Potockú, t.č.: 0910 790 776, e-mail: