Produktové novinky

PR novinky

 

REGINA IMPORT,s.r.o.

"Snažíme sa o to, aby naši zákazníci úspešne predávali a ľudia radi nosili naše okuliare."


REGINA IMPORT,s.r.o. sa od roku 1996 zaoberá dovozom a distribúciou slnečných, športových a lyžiaskych okuliarov, okuliarových rámov a príslušenstva, textilných doplnkov a parfúmov. Od roku 2006 sme výhradným dovozcom a distribútorom módnej značky Funky Fish pre SR a ČR.

Prioritne sa zaoberáme veľkoobchodným predajom a distribúciou jedného z najpredávanejších módnych doplnkov na svete, ktorým sú slnečné okuliare. Ponukou vieme uspokojiť širkú škálu zákazníkov. Portfólio spoločosti tvorí viac ako 30 značiek a kolekcií určených pre akého koľvek záujemcu o predaj okuliarov. Všetky nami distribuované produkty spĺňajú nariadenia slovenskej aj európskej legislatívy.

K dodávanému sortimentu poskytujeme navyše kompletný a pravidelný servis starostlivosti o zákazníka.

Zahŕňa pomoc pri výbere optimálnych produktov pre efektívny predaj, dodanie objednaného tovaru priamo na prevádzku, poskytnutie prezentačných stojanov a propagačných materiálov, ako aj promptné riešenie prípadných reklamácií.

Vybraným značkám zabezpečujeme tiež celoslovenskú marketingovú podporu. Dlhodobo spolupracujeme so SLOVENSKÝM OLYMPIJSKÝM TÍMOM a SLOVENSKÝM PARALYMPÍJSKYM DRUŽSTVOM. Neustále sa snažíme zapájať do športových a spoločenských aktivít celoslovenského významu. Jedným z nami využívaných nástrojov marketingovej podpory je aj inzercia v najsledovanejších médiách (tlačené médiá, TV, rozhlas).

Okrem vyššie opísaných aktivít vieme individálne zabezpečiť špecifické dodávky sortimentu podľa požiadaviek zákazníkov z oblasti reklamy, predaja osobných ochranných pracovných prostriedkov a pod.

Tešíme sa na spoluprácu.


Tím REGINA IMPORT,s.r.o.