My

Vedenie spoločnosti

Dušan Foltán

konateľ

E: foltan@reginaimport.sk

Branislav Rác

generálny riaditeľ

T: +421 903 463 445

E: rac@reginaimport.sk

Obchodné oddelenie

Zuzana Štefanková

obchodný manažér

T: +421 903 538 545

E: stefankova@reginaimport.sk

Ladislav Cziglécki

junior - manažér predaja

T: +421 903 414 610

E: cziglecki@reginaimport.sk

Personálne oddelenie

Mgr. Zuzana Hroncová

personalista

T: +421(0)36 632 21 82

E: hroncova@reginaimport.sk

Oddelenie nákupu a logistiky

Mgr. Eva Sojáková

manažér nákupu

T: +421 910 929 912

E: sojakova@reginaimport.sk

Mgr. Jana Budovcová

pracovník produkcie

T: +421 903 414 626

E: jbudovcova@reginaimport.sk

Mgr. Katarína Bokníková

junior manažér nákupu

T: +421 366 322 207

E: boknikova@reginaimport.sk

Oddelenie fakturácie

Timea Szeksztelová

fakturant

T: +421 366 322 207

E: szeksztelova@reginaimport.sk

Marketingové oddelenie

Mgr. Ľubomír Pauček

marketér

E: paucek@reginaimport.sk

Reklamačné oddelenie

Patrícia Liptáková

reklamácie

T: +421 903 414 622

E: reklamacie@reginaimport.sk

Obchodné zastúpenie

Tibor Starček

Západné Slovensko

T: +421 903 411 997

E: starcek@reginaimport.sk

Martin Nahálka

Stredné Slovensko

T: +421 903 414 629

E: nahalka@reginaimport.sk

Peter Ciprus

Východné Slovensko

T: +421 903 414 631

E: ciprus@reginaimport.sk

Optická distribúcia

Zuzana Štefanková

manažér optickej distribúcie SK / ČR

T: +421 903 538 545

E: stefankova@reginaimport.sk

Optická distribúcia SR

Bc. Marián Myjavec

obchodný zástupca Slovensko

T: +421 903 414 628

E: myjavec@reginaimport.sk

Optická distribúcia ČR

Ivan Liška

obchodný zástupca - Česká republika

T: +420 770 168 344

E: liska@reginaimport.sk

Filip Rujzl

obchodný zástupca - Česká republika ( Morava )

T: +420 770 177 845

E: rujzl@reginaimport.sk

© ARSY line 2019